خرید توسط فروشگاه

ویژگی ها و شرایط خرید اقساطی کالا از طریق سایت:

• عدم وجود محدودیت در سقف وام
• پیش پرداخت حداقل 25 درصد از مبلغ فاکتور
• سقف اقساط تا 12 ماه
• اعلام میزان وام دریافتی 24 الی 72 ساعت کاری
• الزامی است برای بررسی مدارک شما و اعطای وام شماره حساب حقوق یا پس انداز را پر نمایید (حساب با گردش مالی بالا بهتر است)
• اطلاعات فردی که در فروشگاه ثبت نام می نماید باید اطلاعات صاحب دسته چک باشد
• تمامی فیلدهای موجود در سایت فروشگاه باید به درستی و دقیق و کامل پر شود و در انتها با نوشتن کد امنیت بر روی گزینه ثبت اطلاعات کلیک می نمایید.
• برای تسریع در فرایند خرید لطفا برای ثبت درخواست در فروشگاه از شماره موبایل عضویت در سایت اسنوا سنتر استفاده کنید.
• فروشگاه اسنوا سنتر جهت سهولت در خرید برای شما اقدام به برقراری فروش اقساطی نموده است، از اینرو فروشگاه فرآیند استعلام حساب را انجام می دهد و امکان دارد نتیجه استعلام به هر دلیلی توسط شرکت سرمایه گذار مردود اعلام شود.

خرید توسط بای چک

ویژگی ها و شرایط خرید اقساطی کالا از طریق بای چک:

  • وجود دو روش خرید اقساطی کالا با چک یا سفته
  • عدم وجود محدودیت در سقف وام
  • پیش پرداخت 25 درصد فاکتور خرید
  • سقف اقساط تا 24 ماه
  • اعلام میزان وام دریافتی 24 الی 72 ساعت کاری
  • الزامی است برای بررسی مدارک شما و اعطای وام شماره حساب حقوق یا پس انداز را پر نمایید (حساب با گردش مالی بالا بهتر است)
  • اطلاعات فردی که در بای چک ثبت نام می نماید باید اطلاعات صاحب دسته چک باشد
  • تمامی فیلدهای موجود در سایت بای چک باید به درستی و دقیق و کامل پر شود و در انتها با نوشتن کد امنیت بر روی گزینه ثبت اطلاعات کلیک می نمایید.
  • بعد از ثبت اطلاعات کد پیگیری ارسال می شود که دقیقا کد ملی فرد درخواست دهنده است که برای پیگیری سفارش نیاز است.
  • برای تسریع در فرایند خرید لطفا برای ثبت درخواست در بای چک از شماره موبایل عضویت در سایت اسنوا سنتر استفاده کنید.

ویژگی ها و شرایط دریافت تاییدیه خرید اقساطی کالا از طریق فروشگاه:

• عدم وجود محدودیت در سقف وام

• پیش پرداخت حداقل 25 درصد از مبلغ فاکتور

• سقف اقساط تا 12 ماه

• اعلام میزان وام دریافتی 24 الی 72 ساعت کاری

• الزامی است برای بررسی مدارک شما و اعطای وام شماره حساب حقوق یا پس انداز را پر نمایید (حساب با گردش مالی بالا بهتر است)

• اطلاعات فردی که در فروشگاه ثبت نام می نماید باید اطلاعات صاحب دسته چک باشد

• تمامی فیلدهای موجود در سایت فروشگاه باید به درستی و دقیق و کامل پر شود و در انتها بر روی گزینه ثبت اطلاعات کلیک می نمایید.

• برای تسریع در فرایند خرید لطفا برای ثبت درخواست در فروشگاه از شماره موبایل عضویت در سایت اسنوا سنتر استفاده کنید.

• فروشگاه اسنوا سنتر جهت سهولت در خرید برای شما اقدام به برقراری فروش اقساطی نموده است، از اینرو فروشگاه فرآیند استعلام حساب را انجام می دهد و امکان دارد نتیجه استعلام به هر دلیلی توسط شرکت سرمایه گذار مردود اعلام شود.

شرایط اخذ وام از فروشگاه

1- نداشتن چک برگشتی

2- دارای شغل و سابقه کاری قابل قبول

3- داشتن گردش مالی و معدل حساب قابل قبول

4- داشتن حساب بانکی با قدمت مناسب و بالا

ویژگی ها و شرایط دریافت تاییدیه خرید اقساطی کالا از طریق بای چک:

• وجود سه روش خرید اقساطی کالا با چک، سفته و کسر از حقوق

• عدم وجود محدودیت در سقف وام

• پیش پرداخت حداقل 25 درصد از مبلغ فاکتور

• سقف اقساط تا 24 ماه

• اعلام میزان وام دریافتی 24 الی 72 ساعت کاری

• الزامی است برای بررسی مدارک شما و اعطای وام شماره حساب حقوق یا پس انداز را پر نمایید (حساب با گردش مالی بالا بهتر است)

• اطلاعات فردی که در بای چک ثبت نام می نماید باید اطلاعات صاحب دسته چک باشد

• تمامی فیلدهای موجود در سایت بای چک باید به درستی و دقیق و کامل پر شود و در انتها با نوشتن کد امنیت بر روی گزینه ثبت اطلاعات کلیک می نمایید.

• بعد از ثبت اطلاعات کد پیگیری ارسال می شود که دقیقا کد ملی فرد درخواست دهنده است که برای پیگیری سفارش نیاز است.

• برای تسریع در فرایند خرید لطفا برای ثبت درخواست در بای چک از شماره موبایل عضویت در سایت اسنوا سنتر استفاده کنید.

• فروشگاه اسنوا سنتر جهت سهولت در خرید برای شما با همکاری مجموعه بای چک، اقدام به برقراری فروش اقساطی نموده است، از اینرو بای چک فرآیند استعلام حساب را انجام می دهد و امکان دارد نتیجه استعلام به هر دلیلی توسط شرکت سرمایه گذار مردود اعلام شود.

شرایط اخذ وام از شرکت بای چک

1- نداشتن چک برگشتی
2- دارای شغل و سابقه کاری قابل قبول
3- داشتن گردش مالی و معدل حساب قابل قبول
4- داشتن حساب بانکی با قدمت مناسب و بالا

برای پیگیری ثبت نام اقساطی با فروشگاه تماس بگیرید.